Hittade denna text på Facebok. Den kommer ifrån ett examensarbete. som ni hittar här.

Jag håller inte med allt författaren skriver, men just detta som jag klippt in älskar jag. Tänker ofta på tävlingsdressyren. Det är få ryttare som ens behärskar steg 1 och 2 vilket ju gör det jävligt svårt för hästen att kunna prestera….. Tänk om Dressyrdomarna tog hänsyn till detta när de bedömer ekipagen. Då hade % sjunkit med typ 40 %….

Utbildningsskalan för ryttare
1.TAKT
För att hästen ska ha möjlighet att röra sig taktmässigt krävs det att ryttaren
har utvecklat sin balans, följsamhet och koordination

Ofta har ryttaren en direkt störande inverkan genom dålig
balans och oförmåga att koordinera sina hjälper
Ridning i fel tempo leder ofta till obalans och otakt.

2.LÖSGJORDHET
Ryttaren måste själv vara i psykisk(mental) och fysisk(kroppslig) balans för att
hästen ska kunna bli lösgjord. Har man inte tillräckligt med balans utan måste klämma sig fast med skänkeln eller hålla balansen i tygeln kan man aldrig lösgöra sin häst.

3.KONTAKT/STÖD
För att hästen ska våga söka sig fram till bettet och ryttarens hand måste ryttaren kunna erbjuda hästen en lätt jämn, mjuk och samtidigt stadig kontakt. Är inte ryttaren i balans blir kontakten ojämn.

4.SCHWUNG
Även ryttaren måste kunna fjädra av i kroppen och vara ”spä
nstig utan att vara spänd och avslappnad utan att vara slapp” (Kyra Kyrklund) Ryttaren måste ha tillräcklig muskelstyrka för att orka bibehålla sin balans och position och samtidigt inverka med framåtdrivande hjälper.

5.RAKRIKTNING
Det är vanligt att ryttaren liksom hästen har en svagare och en starkare sida
och därför ofta har lättare att rida i ett varv. Man sitter då ofta snett dvs vikten är inte lika fördelad över hästen. Om hästen ska kunna arbeta liksidigt måste ryttaren först korrigera sin sits annars är det omöjligt att uppnå rakriktning.

6.SAMLING
För att kunna nå det sista steget på Utbildningsskalan – samling –
måste även ryttaren uppnå de fem första stegen dvs; 1)Ha bra balans och koordination 2)Vara avspänd följsam och snabb 3)erbjuda en jämn
mjuk stadig kontakt med hästen mun 4)vara stark,spänstig och samtidigt kunna fjädra av i sin egen kropp 5)sitta rakt över hästens mittlinje på både rakt och böjt spår i båda varven.Eftersom samling inte får förväxlas med att man rider i ett släpigt tempo behöver ryttaren ha utvecklat
känslaoch timing – kunna känna vad som är rätt tempo och hur mycket
energi och framåtbjudning som krävs för att uppnå samling

Alla som vill är välkomna till min Facebokgrupp för hästiga diskussioner.

av Lindah

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *