Man kan rida skolor på olika vis. Här rider vi med fokuset att bakbenet man ber hästen jobba mer med ska gå absolut rakt fram på en rak linje men att man kan flytta bogen och därmed byta bakben som ska aktiveras. Svårare än man kan tro.

Här jobbar vi med bakben på ett annat vis. Det är en Islandshäst som vi vill ska komma upp lite fram och då är det oftast ytterbak som man måste be om mer. Detta på grund av att hästar gärna lägger sig på innerfram i svängar, då måste ytterbak liksom ”springa ikapp” och anstränga sig lite mer.

Här jobbar vi på att få med ytterbak för att få upp ytter rygghalva. Hästar som tar sig igenom svängar med för stora, dvs för långa steg med framförallt ytterbakben tappar oftast ryggen. Det är det som gör att många hellre lutar sig igenom en sväng istället för att böja sig genom den. På bäbisnivå så måste hästen först göra detta automatisk innan den är redo att faktiskt böja sig genom svängen. Det är därför man alltid bör rida unghästar utåtsställda på böjda spår. Här kan man njuta av hästens fina, lätta framsteg. Så ska det alltid se ut. Framhovarna bör alltid ge intrycket av att knappt nudda marken.
Ja, här var lite olika vis att jobba med bakben. Det är främst ryttaren som bestämmer på vilket sätt man ska jobba på. Hästen är bara redo för det ryttaren behärskar. Ryttarens skicklighet , dvs förmågan att alltid kunna hålla ryggen uppe som bestämmer vilken övning jag ger ekipaget.av Lindah