Hittade en intressant rapport som jag klistrar in här. Ni hittar skrivelsen här.

Oavsett vilken gren ni rider i så undvik att rida på stångbett om du tycker om din häst. Formen har INGENTING med munnen på en häst att göra. Hästens form kommer från din rumpa, inte på vad du stoppar i dens mun.

 

”Stångbett med tungfrihet (oledat eller ledat) orsakar skador i munnen på hästar

och får ej användas i Sverige enligt svensk djurskyddslag.
Se nedanstående sammanfattning och förklaring.
I samband med Landsmót och Islandsmót 2012 genomfördes undersökning på 77
deltagande hästarnas munstatus både före och efter finaler. Lokalisation av sår i munnen
protokollfördes och graderades från lindriga till kraftiga. De lindriga såren innebar ytliga,
max 1 cm stora sår utan ömhet eller tecken på inflammation. De kraftiga förändringarna
innebar sår på mer än en centimeter, tecken på inflammation och ömhet samt uttalade
förändringar i vävnaden på lanerna.
Hästar tävlande i alla klasser undersöktes och ryttarna intervjuades om vilken typ av betsel
de använt eller användes videofilmer för att se utrustningen. Den mest använda
utrustningen var stång med tungfrihet ( 58%) i kombination med engelsk nosgrimma i alla
fall utom 2 där ingen nosgrimma användes. 26% av hästarna reds med vanligt tränsbett i
kombination med engelsk nosgrimma eller kombinationsnosgrimma. Två hästar reds på
remontnosgrimma. Sex hästar reds på isländsk stång alltid med kombinationen engelsk
nosgrimma
Ryttarnas inverkan på uppkomsten av sår var ingen riskfaktor eftersom de var jämt
fördelade mellan alla undersöka hästar.
Resultat:
Sår på lanerna var starkt korrelerade till användandet av stång med tungfrihet, ledat eller
oledat. 51% av hästarna med denna typ av sår reds på denna typ av betsel och såren var i
de flesta fallen klassificerade som kraftiga. Risken för att få sår på lanerna ökade med 75
gånger om man använde denna typ av bett. Signifikant ökad omfattning av såren sågs
dessutom mellan de två undersökningarna före och efter final.
Sår i kindslemhinnan var starkt korrelerat till användandet av vanligt tränsbett men
återfanns även på de som reds på stång med tungfrihet. Användandet av vanligt tränsbett
ökade risken för sår i kindslemhinnan 9 gånger. Ingen ökning av graden av sår sågs
mellan de två olika undersökningstillfällena med denna typ av utrustning.
Det sågs ingen signfikant skillnad mellan vilka grenar hästarna tävlades i förutom att det
återfanns allra mest sår på hästar tävlandes i T1, men detta berodde på att de allra flesta
använde stång med tungfrihet i denna gren. I T2 var samtliga hästar utan sår men på
grund av det relativa låga antalet hästar i denna gren, går det inte att statistiskt
säkerhetsställa signifikansen av detta. Det sågs heller inga sår på de 6 hästar som reds
med isländsk stång.
Sammanfattningsvis innebär användandet av stång med tungfrihet en avgörande
riskfaktor för sår på lanerna och innebär en oacceptabelt ökad risk för denna typ av
allvarliga sår.
På Island är denna typ av bett nu förbjudet enligt isländsk djurskyddslag. Island har
gått ut med en rekommendation att förbjuda bettet inom hela FEIF. I Sverige är
bettet enligt detta förbjudet enligt vår djurskyddslag vilket innebär att vi direkt kan
ställa oss bakom beslutet och stötta Island i detta, se nedanstående utdrag ur
djurskyddslagen;
Tävling med djur och förevisning av djur17 § Djur får inte tränas för eller användas vid tävling på sådant sätt att de utsätts
för lidande. Lag (2007:362).
Bild på stång med tungfrihet.
Norrköping 2014-04-18
Rebecka Frey
Leg veterinär”

av Lindah

Ett svar på ”Stångbett borde förbjudas”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *