Helgkurs för alla elever som går onlinekurserna.

Göteborg, Rävlanda, 29/4-1/5

Kontaktperson Hanan Bergenkull

hanna.bergenkull@hotmail.com

Ridpassen är 2*30 minuter per dag plus teorilektion

av Lindah