Helgkurs för alla elever som går onlinekurserna.
Helsingborg, Kingelsta 13-14 maj,
Kontaktperson Susanna Davidsson
susanna@mentalridning.se
Endast fåtal ridplatser kvar.
Ridpassen är 2*30 minuter per dag plus teorilektion

av Lindah