Helgkurs för alla elever som går onlinekurserna.

Helsingborg, Kingelsta 13-14 maj,

Kontaktperson Susanna Davidsson

susanna@mentalridning.se

Endast fåtal ridplatser kvar.

Ridpassen är 2*30 minuter per dag plus teorilektion

av Lindah