Tankar på en hästrygg del 2. Vad man kan utläsa från hästens hals

 

av Lindah