Instruktörsutbildning

Vill du bli logisk Instruktör? Det behövs fler som kan instruera på detta hästvänliga vis.Här kan du läsa lite om vad som behövs för att börja din instruktörsutbildning.

Första graden av instruktör kan undervisa på Grundkursnivåoch upp till och med Bogkursnivå.

Grundkraven för att påbörja utbildningen är genomgången och godkänd grundkurs, travkurs samt bogkurs samt Arbete vid hand 1 samt Mental Coachingkurs.

Eleven behöver inte ha någon tidigare ridlärarutbildning men får gärna ha en gedigen hästkunskap samt givetvis stort intresse av Logisk Ridning.

2:1 Grundarbete, lösgjordhet

1.Korrekt arbetande häst-Onlinestudier 3 månader med en lektion i veckan plus studier på egen hand enligt hänvisning.

2.Korrekt arbetande ryttare– Onlinestudier 3 månader med en lektion i veckan plus studier på egen hand enligt hänvisning.

Närvara vid minst 2 heldagar lektioner med Lindah eller någon av steg 2 instruktörerna ute på fält. Dessa dagar kan göras när som helst under denna utbildning.

Utbildningen kan senare uppgraderas, mer info om detta får ni under utbildningens gång.

Jag kommer att se till att ha en jämn geografisk spridning av instruktörer och antalet kommer att vara begränsat och jag väljer noga vem jag väljer att träna till instruktör. Personlig lämplighet är viktig. Jag vill att ni som anmäler er verkligen brinner för det här samt har tid att lägga på utbildningen..

För info, prisuppgift eller anmälan maila blog@lindah.se