Kurs/clinic 2018

Välkommen att boka kurs vilket du gör på mail blog@lindah.se eller att anmäla dig till en befintlig kurs vilket du gör till respektive arrangör.

 

Rävlanda (Göteborg) 25-26/8,  Hanna Bergenkull, hanna.bergenkull@hotmail.com

Rosersberga, Stockholm 4-5/7, Åsa Andrae,
asa.andrae@gmail.com